แพ็คเกจทัวร์  จากบริษัทนำเที่ยวชั้นนำของไทย  jointticket.com
แหล่งท่องเที่ยว รายการทัวร์
  หน้าแรกแพ็คเกจทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว วิธีการจอง เช็ครายการจอง รีวิวทริปของคุณ
Login ส่วนของผู้ประกอบการOperator ส่วนตัวแทนจำหน่ายAgent
1
 ภูเก็ต
สัมผัสมหัศจรรย์กุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวเขื่อ...
 
 
รหัสรายการ 00131 ประเภททัวร์ ทัวร์รายวัน
ขื่อทัวร์ สัมผัสมหัศจรรย์กุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน + เขาศก (3 วัน 2 คืน)
ต้นทาง ภูเก็ต จำนวนผู้โดยสาร 10 - 15 ท่าน
กิจกรรม
วันที่เดินทาง all ทัวร์นี้รวม
เวลาเดินทาง 09:00 - 13:30 น.
เดินทางจากภูเก็ต โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP เข้าสู่เขื่อนเชียวหลาน จ.สาราษฎร์ธานี เข้าพักที่แพในเขื่อน 1 คืน และเข้าพัก ณ ภูผา และ ลำธาร รีสอร์ท 1 คืน และพบกับกิจกรรมสนุกๆ จากมัคคุเทศก์มืออาชีพ

รายละเอียดทัวร์

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม
อุทยานแห่งชาติเขาสก
ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม และอำเภอคีรีรัฐนิยม มีพื้นที่ 461,712 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน มีแนวหน้าผาสูงชัน
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า เขื่อนรัชชประภา มีความหมายว่า แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร
อัลบั้มภาพ
กิจกรรม
รายละเอียดโปรแกรม

 

 รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง ภูเก็ต - บ้านตาขุน -เขื่อนเชี่ยวหลาน
 
09.00 น. เจ้าหน้าที่ พร้อมรับท่าน ณ จุดนัดหมาย
09.30 น. นำคณะเดินทางสู่ จ. สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน เข้าสู่พื้นที่สันเขื่อน เพื่อชมทัศนียภาพความงดงามของเขื่อนเชี่ยว
หลาน และให้คณะได้ถ่ายภาพเก็บไว้ เป็นที่ระลึก
11.30 น. ลงเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทยในเขตอุทยานฯป่าเขาสก สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดทั้งปี ชม
เขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์แปลกตางดงาม ต้นไม้ธรรมชาติที่เขียวชะอุ่ม นำท่านเดินทางสู่แพที่พัก
12.30 น. ถึงแพที่พักในหุบเขา อิงบรรยากาศทำเลที่สวยงาม และเงียบสงบ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
ก่อนแยกย้ายเข้าที่พัก
13.30 น. สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่ถ้ำปะการังเป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะแบบเดียวกับถ้ำน้ำลอดหรือถ้ำทะลุ
สาเหตุที่เรียกถ้ำปะการังก็เพราะ หินงอกหินย้อยที่นี่ไม่เหมือนที่ถ้ำอื่นๆ หินงอกหินย้อยที่ถ้ำปะการังนี้จะแตกหน่อ
เล็กๆ คล้ายๆ ปะการังในทะเล ดูแล้วสวยงามเพลิดเพลินตา สภาพภายในถ้ำสมบูรณ์และสะอาดมาก
16.00 น. กลับสู่แพที่พัก ท่านสามารถพักผ่อนเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2)ในบรรยากาศของป่าเขาและลำธาร
20.00 น. หากท่านใดชอบความท้าทายผจญภัยก็สามารถเดินทางออกไปทำกิจกรรมการส่องสัตว์ ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของสัตว์ตอนกลางคืน
21.30 น. ราตรีสวัสดิ์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง เล่นน้ำ – พายเรือคายัค- อำลากุ้ยหลินเมืองไทย - อุทยานแห่งชาติเขาศก
 
06.30 น. ตื่นตอนเช้ารับบรรยายกาศที่สดชื่น กลางหุบเขา ท่ามกลางธรรมชาติ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก
08.30 น. สนุกสนานกับการเล่นน้ำกลางเขื่อนขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมพายเรือคายัค
11.30 น. ได้เวลาอันสมควร จัดเก็บสัมภาระ พร้อม ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาศก เข้าเช็คอินห้องพัก
ภูผา และ ลำธาร รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
13.30 น. เตรียมพร้อมทำกิจกรรมล่องเรือ Canoe กับบรรยากาศของ ธรรมชาติ 2 ข้างทาง คลองศก ใช้เวลาล่องเรือ
  ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกท่านได้บันทึกภาพอันสวยงาม ที่ยากแก่การลืม
15.30 น. จบกิจกรรม ล่อง Canoe แยกย้ายพักผ่อนตาม อัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ได้เวลาอันสมควร ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม อำลาเขาศก – อาหารกลางวัน – ภูเก็ต
 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 )
09.30 น. ทำการเช็คเอาท์ ทำการตรวจสอบสัมภาระ อออกเดินทางกลับสู่ จ. ภูเก็ต
11.30 น. แวะรับประทานอาหาร กลางวัน ณ ร้านอาหาร ปูดำ อ.โคกกลอย จ. พังงา
13.30 น. ถึงภูเก็ตหรือส่งท่านยังสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


******** จบโปรแกรมท่องเที่ยว โดยสวัสดิภาพ ********

 
 
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ราคารวม • ห้องพัก ในเขื่อน 1 คืน , เขาศก 1 คืน • อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารเที่ยง 3 มื้อ, อาหารเย็น 2 มื้อ • รายการท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุ • ค่าเรือ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามรายการ • มัคคุเทศน์ตลอดการเดินทาง • ประกันอุบัติเหตุท่านละ 200,000 บาท ราคาไม่รวม • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
โปรแกรมนี้ไม่รวม
สิ่งที่ต้องนำติดตัวไป 1. ถุงเป้กันน้ำ (ถ้ามี) สำหรับใส่ของส่วนตัว 2. ครีมกันแดด 3. ไฟฉาย 4. ยากันยุง

ผู้ประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ
TRAVELXPRESS
เลขที่ใบอนุญาติ
วันที่ออกใบอนุญาติ
วันที่หมดอายุใบอนุญาติ
ที่อยู่
305/5 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัด
กระบี่
รหัสไปรษณีย์
81000
โทรศัพท์
0844460909
แฟกซ์
052001501
เว็บไซต์
http://www.jointticket.com
http://www.jointticket.com
เกี่ยวกับบริษัท

ความคิดเห็น

 
วันที่เดินทาง
ผู้ใหญ่           
เด็ก 3-12 ปี    
เด็ก 0-2 ปี     
 
0.00/100
12 คนเคยใช้บริการรายการนี้ |
 
 
ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
สารบัญเว็บไซต์: หน้าแรก  แพ็คเกจทัวร์  จองตั๋วเครื่องบิน  โรงแรมและรีสอร์ท  แพ็คเกจทัวร์  รถเช่าและบริการ  สปาและสุขภาพ
jointticket.com © Copyright 2017. All rights reserved.
จองแพ็คเกจทัวร์จากบริษัทนำเที่ยวชั้นนำของไทย