แพ็คเกจทัวร์  จากบริษัทนำเที่ยวชั้นนำของไทย  jointticket.com
แหล่งท่องเที่ยว รายการทัวร์
  หน้าแรกแพ็คเกจทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยว วิธีการจอง เช็ครายการจอง รีวิวทริปของคุณ
Login ส่วนของผู้ประกอบการOperator ส่วนตัวแทนจำหน่ายAgent
4
 กรุงเทพมหานคร
ทัวร์ฮ่องกง : Wonderful Shopping 03 : ฮ่องก...
 
 
รหัสรายการ WonderfulShopping03 ประเภททัวร์ ทัวร์รายวัน
ขื่อทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง : Wonderful Shopping 03 : ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 4 วัน
ต้นทาง กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้โดยสาร 2 - 25 ท่าน
กิจกรรม โชว์และการแสดง, ประวัติศาสตร์, ท่องเที่ยวอิสระ, ช้อปปิ้ง
วันที่เดินทาง - ทัวร์นี้รวม
เวลาเดินทาง 15:0 - 9:55 น.
เที่ยวฮ่องกง 4 วันในราคาพิเศษสุดๆๆๆช้อปปิ้งสุดมันส์ จิ่มซาจุ่ย และ หล่อวู่ มาบุญครองเมืองจีน สุด ๆ กับกระเช้านองปิง 360 และนมัสการพระใหญ่ลันเตาหมู่บ้านวัฒนธรรมและโชว์สุดอลังการที่เซิ่นเจิ้น

รายละเอียดทัวร์

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม
อัลบั้มภาพ
ย่านช้อปปิ้ง
รายละเอียดโปรแกรม

จากฮ่องกงเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ – SHOPPING LOWU CITY - SHOW SPLENDID OF CHINA – CULTURAL VILLAGE – ชมวิวบนยอดเขา VICTORIA PEAK – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPLSE BAY – นั่งกระเช้า NONG PING – นมัสการพระใหญ่ลันเตา – SHOPPING HONGKONG FACTORY OUTLET – ชม AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHT

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
15.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ORIENT THAI AIRLINE
16.40 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน OX 200 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B”
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก... HARBOUR PLAZA CITY RESORT // PANDA HOTEL (KOWLOON SIDE) หรือเทียบเท่า
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
15.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ORIENT THAI AIRLINE
16.40 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน OX 200 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B”
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก... HARBOUR PLAZA CITY RESORT // PANDA HOTEL (KOWLOON SIDE) หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - Lowu Shopping – ตลาดตงเหมิน
เช้า รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคารนอกที่พัก (มื้อที่ 1) นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ (ประมาณ 45 นาที) เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม...ชมโรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน พร้อมชิมชาอันเลิศรสทั้งแบบต้นตำหรับ และแบบต่างๆให้ท่านเลือกชม......นำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City” คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ** อิสระอาหารกลางวัน ** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมพื้นเมือง สำหรับเหล่านัก ช้อปปิ้งทั้งหลาย เช่น กระเป๋า,รองเท้า,ผ้าพันคอ,ถุงมือ,เสื้อกันหนาวราคาถูก
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)...
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก... SHAN SHUI // DAY HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือเทียบเท่า
   
วันที่สาม เซินเจิ้น - ฮ่องกง- ซิตี้ทัวร์ –Victoria Peak – Repulse bay-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง – ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) นำท่านเดินทางกลับจากเซินเจิ้นด้วยรถไฟ (ประมาณ 45 นาที) จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมนำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น3ปี จากนั้นนำท่านชมร้านหยกเป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่น
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4)นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ให้ท่านนมัสการพระใหญ่ บนวัดโป่หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง สินค้า HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ตุงชุง แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมมากว่า 40 แบรนด์ดัง ลดราคามากกว่า 70% ,รองเท้ากีฬา ,ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ตฯลฯ **อิสระอาหาร
เย็น นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARBOUR PLAZA CITY RESORT // PANDA HOTEL (KOWLOON SIDE) **เทียบเท่า**
วันที่สี่ ฮ่องกง - กรุงเทพ
  .............. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน...........
08.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINE เที่ยวบินที่ OX 203 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ

 
โปรแกรมทัวร์นี้รวม


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด • สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ซึ่งมิได้เป็นการบังคับ แต่นิยมให้ที่ท่านละประมาณ 500.-ขี้นไป

แนะนำเพิ่มเติม
- หากต้องการเปลี่ยนพระใหญ่ลันเตา เป็นดิสนีย์แลนด์ เพิ่ม 2, 000 บาท / ท่าน

หมายเหตุ
• เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• สำรองที่นั่ง ท่านละ 5000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง // ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงฮ่องกง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน หนึ่งล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาท)
• ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ


ผู้ประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ
SEALINE TRAVEL Co., Ltd.
เลขที่ใบอนุญาติ
-
วันที่ออกใบอนุญาติ
วันที่หมดอายุใบอนุญาติ
ที่อยู่
4/13 Sakdidech Rd,Wichit, Muang
จังหวัด
ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์
83000
โทรศัพท์
076243318,0899095552
แฟกซ์
076243127
เว็บไซต์
http://www.jointticket.com
http://www.traveluniverse.co.th
เกี่ยวกับบริษัท

ความคิดเห็น

 
วันที่เดินทาง
ผู้ใหญ่           
เด็ก 3-12 ปี    
เด็ก 0-2 ปี     
 
0.00/100
0 คนเคยใช้บริการรายการนี้ |
 
 
กรุงเทพมหานคร | ทัวร์ฮ่องกง - Wonderful Funny 01 ฮ่องกง ดิส... | 3 วัน
 
ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
สารบัญเว็บไซต์: หน้าแรก  แพ็คเกจทัวร์  จองตั๋วเครื่องบิน  โรงแรมและรีสอร์ท  แพ็คเกจทัวร์  รถเช่าและบริการ  สปาและสุขภาพ
jointticket.com © Copyright 2017. All rights reserved.
จองแพ็คเกจทัวร์จากบริษัทนำเที่ยวชั้นนำของไทย