สัมผัสมหัศจรรย์กุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน + เขาศก (3 วัน 2 คืน)

Code 00131 | by Nava Sun Co., Ltd. ติดต่อสอบถาม
1 วัน
เริ่มต้นจาก

ภูเก็ต

all
09:00 - 13:30 น.
จองแล้ว 12 คน

กิจกรรม

เดินทางจากภูเก็ต โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP เข้าสู่เขื่อนเชียวหลาน จ.สาราษฎร์ธานี เข้าพักที่แพในเขื่อน 1 คืน และเข้าพัก ณ ภูผา และ ลำธาร รีสอร์ท 1 คืน และพบกับกิจกรรมสนุกๆ จากมัคคุเทศก์มืออาชีพ

จำนวนผู้เดินทาง

10 - 15

จองล่วงหน้า

24 ชั่วโมง

ประเภท

เดย์ทริป

การเดินทาง

รถ, เรือ

ไกด์

ไทย - อังกฤษ

ตารางการเดินทาง

 

 รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง ภูเก็ต - บ้านตาขุน -เขื่อนเชี่ยวหลาน
 
09.00 น. เจ้าหน้าที่ พร้อมรับท่าน ณ จุดนัดหมาย
09.30 น. นำคณะเดินทางสู่ จ. สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน เข้าสู่พื้นที่สันเขื่อน เพื่อชมทัศนียภาพความงดงามของเขื่อนเชี่ยว
หลาน และให้คณะได้ถ่ายภาพเก็บไว้ เป็นที่ระลึก
11.30 น. ลงเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทยในเขตอุทยานฯป่าเขาสก สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดทั้งปี ชม
เขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์แปลกตางดงาม ต้นไม้ธรรมชาติที่เขียวชะอุ่ม นำท่านเดินทางสู่แพที่พัก
12.30 น. ถึงแพที่พักในหุบเขา อิงบรรยากาศทำเลที่สวยงาม และเงียบสงบ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
ก่อนแยกย้ายเข้าที่พัก
13.30 น. สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่ถ้ำปะการังเป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะแบบเดียวกับถ้ำน้ำลอดหรือถ้ำทะลุ
สาเหตุที่เรียกถ้ำปะการังก็เพราะ หินงอกหินย้อยที่นี่ไม่เหมือนที่ถ้ำอื่นๆ หินงอกหินย้อยที่ถ้ำปะการังนี้จะแตกหน่อ
เล็กๆ คล้ายๆ ปะการังในทะเล ดูแล้วสวยงามเพลิดเพลินตา สภาพภายในถ้ำสมบูรณ์และสะอาดมาก
16.00 น. กลับสู่แพที่พัก ท่านสามารถพักผ่อนเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2)ในบรรยากาศของป่าเขาและลำธาร
20.00 น. หากท่านใดชอบความท้าทายผจญภัยก็สามารถเดินทางออกไปทำกิจกรรมการส่องสัตว์ ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของสัตว์ตอนกลางคืน
21.30 น. ราตรีสวัสดิ์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง เล่นน้ำ – พายเรือคายัค- อำลากุ้ยหลินเมืองไทย - อุทยานแห่งชาติเขาศก
 
06.30 น. ตื่นตอนเช้ารับบรรยายกาศที่สดชื่น กลางหุบเขา ท่ามกลางธรรมชาติ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก
08.30 น. สนุกสนานกับการเล่นน้ำกลางเขื่อนขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมพายเรือคายัค
11.30 น. ได้เวลาอันสมควร จัดเก็บสัมภาระ พร้อม ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาศก เข้าเช็คอินห้องพัก
ภูผา และ ลำธาร รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
13.30 น. เตรียมพร้อมทำกิจกรรมล่องเรือ Canoe กับบรรยากาศของ ธรรมชาติ 2 ข้างทาง คลองศก ใช้เวลาล่องเรือ
  ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกท่านได้บันทึกภาพอันสวยงาม ที่ยากแก่การลืม
15.30 น. จบกิจกรรม ล่อง Canoe แยกย้ายพักผ่อนตาม อัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ได้เวลาอันสมควร ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม อำลาเขาศก – อาหารกลางวัน – ภูเก็ต
 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 )
09.30 น. ทำการเช็คเอาท์ ทำการตรวจสอบสัมภาระ อออกเดินทางกลับสู่ จ. ภูเก็ต
11.30 น. แวะรับประทานอาหาร กลางวัน ณ ร้านอาหาร ปูดำ อ.โคกกลอย จ. พังงา
13.30 น. ถึงภูเก็ตหรือส่งท่านยังสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


******** จบโปรแกรมท่องเที่ยว โดยสวัสดิภาพ ********

 

รายการทัวร์รวม

ราคารวม • ห้องพัก ในเขื่อน 1 คืน , เขาศก 1 คืน • อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารเที่ยง 3 มื้อ, อาหารเย็น 2 มื้อ • รายการท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุ • ค่าเรือ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามรายการ • มัคคุเทศน์ตลอดการเดินทาง • ประกันอุบัติเหตุท่านละ 200,000 บาท ราคาไม่รวม • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

สิ่งที่แนะนำให้นำไปด้วย

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไป 1. ถุงเป้กันน้ำ (ถ้ามี) สำหรับใส่ของส่วนตัว 2. ครีมกันแดด 3. ไฟฉาย 4. ยากันยุง

คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขการจอง เปลี่ยนแปลง และยกเลิก

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกรายการจองได้ หลังจากการยืนยันการเดินทางและชำระเงิน

ชื่อบริษัท

Nava Sun Co., Ltd.


ที่อยู่

305/5 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง กระบี่ 81000

โทร / แฟกซ์

0897345777 / 052001501

อีเมล์

N/A

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โปรดตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รวมถึงประเภทใบอนุญาต วันที่อนุญาต และวันหมดอายุ

32 - 0255N/A

วันที่ได้รับอนุญาต

22/07/2017 - 22/07/2019

เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย

N/A

การรับชำระเงิน

โทรจอง 084-4467171

จองเลย

*ราคาจะแสดงตามวันที่เลือกเท่านั้น
12 ปีขึ้นไป
อายุไม่เกิน 12 ปี
0-2 ปี