ทัวร์เกาหลี - SUPER SAVE เกาหลี เกาะนามิ 5 วัน

Code WDFKR01 | by SEALINE TRAVEL Co., Ltd. ติดต่อสอบถาม
5 วัน
เริ่มต้นจาก

กรุงเทพมหานคร

13/07/2011 - 18/07/2011
12:0 - 13:30 น.
จองแล้ว 0 คน

กิจกรรม

สวนสนุก, ประวัติศาสตร์, ช้อปปิ้ง, ชมวิวทิวทัศน์ทางบก

สนุกไม่อั้นกับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งตลาดชื่อดังของเกาหลี ตลาดเมียงดง ชมความงามของพระราชวังเคียงบ๊อดอิ่มอร่อยกับอาหารสไตล์เกาหลี

จำนวนผู้เดินทาง

2 - 20

จองล่วงหน้า

24 ชั่วโมง

ประเภท

เดย์ทริป

การเดินทาง

รถ, เรือ

ไกด์

ไทย - อังกฤษ

ตารางการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ สุวรรณภูมิ
12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ U15 ประตู 9 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อให้บริการตลอดรายการ
14.50 น. เหินฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ002
22.00น. ถึง...สนามบินอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว... ท่านเดินทางสู่เมืองโซลใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Bestwestern Songdo / CAPITAL HOTEL // OLIMPIC PARK หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เกาหลี – เกาะนามิ – English Village - ตลาดเมียงดงชุนชอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(1) นำ เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี WINTER LOVE SONG อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชียพร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) บริการ...ทัคคาลบี... เนื้อซี่โครงหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อน ๆ เป็นอาหารยอดนิยมคนเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE หรือ หมู่บ้านอังกฤษ สถานที่ถ่ายทำ ซีรีย์เกาหลีเรื่องดัง F4 เป็นหมู่บ้านที่ตกแต่งสไตล์อังกฤษ แฝงความงดงามแบบเกาหลีนิดๆ ภายในมีเต็มไปด้วยบรรยากาศแสนโรแมนติค ทั้งร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายต้นไม้ ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม และทั้งหมู่บ้านยังงดงามไปด้วยพรรณไม้สวยงามที่พากันเบ่งบานต้อนรับฤดูหนาว อิสระให้ท่านถ่ายภาพและชื่นชมกับอากาศและบรรยากาศที่สุดแสนวิเศษนำท่านสู่ตลาดเมียงดองของเมืองชุนชอน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย พบกับสินค้าราคาพิเศษ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และของฝากของที่ระลึกนานาชนิด
เย็น บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (3 )บริการ ชาบูชาบู หรือสุกี้ยากี้แบบเกาหลีแท้ซึ่งมีผักสดและเห็ดหอมที่ขึ้นชื่อ )หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว
  ที่พัก Suanbo H0TEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สาม กิมจิแลนด์ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4) ...นำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก และขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก มีอายุกว่า 15 ปีแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น นำท่านสู่ กรุงโซล ผ่านชมแม่น้ำฮัน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศที่ไหลผ่านกลางเมือง ชมเมืองหลวงที่รวมรวบอารายธรรมเก่าแก่ผสมกับอารยรรมสมัยใหม่ไว้ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (5)คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่อง เคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย นำท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาลชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย อิสระให้ท่านได้มีประสบการ์ณในการได้ทำกิมจิ พร้อมทั้งถ่ายภาพสวยงามในชุดฮันบก ชุดประจำชาติของเกาหลี **ฟรีทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย***
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) พลูโกกิ หรือหมูหมักจนได้ที่แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีและวุ้นเส้นของเกาหลี มีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย รับประทานพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NewRasang / La vie D’or Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง - บลูเฮาส์ – นัมซานวิวพอท์ย - ศูนย์โสม – DUTY FREE –HERB SHOP - ทงแดมุน - เมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7 ) นำท่านเดินทางสู่กรุงโซล จากนั้นนำท่านผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน โน มู เฮียน (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซลจากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 8 ) บริการ... ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ ด้วยข้าวและของบำรุง อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสริฟ อินซัมจู หรือ เหล้าดองโสม จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ พาชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ..จากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน ตลาดค้าปลีกและค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ให้เวลาท่านได้สำรวจราคาและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็กเล็ก เด็กโต เนคไท เครื่องสำอาง ถุงเท้า รองเท้า เครื่องนอน เครื่องประดับต่างๆมากมาย ชมความงดงามของ คลองชองเกชอน น้ำในคลองใส สะอาด ให้ท่านได้ลงไปเดินเล่นในคลองนี เพราะคลองชองเกชอนเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงคนเกาหลีต่างๆ พากันมาพักผ่อนมากมาย มีแหล่งช็อปปิ้งที่บริเวณนี้มากมายด้วย ในช่วงเวลาเย็นหรือกลางคืนก็จะเป็นการแสดงของศิลปินอิสระ มีการตกแต่งแสงสีเสียง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าชม...นำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน Shilla Duty Free ของบริษัทยักษ์ใหญ่ซัมซุง มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง กล้องถ่ายรูปซัมซุง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ ที่เป็นที่นิยมในสังคมผู้หญิงเกาหลี เช่น Laneige, Hera และ SooHwaSu ในราคาพิเศษ
เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งสินค้า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ สยาม สแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ของการช้อปปิ้ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน
  เดินทางสู่ที่พัก Bestwestern Songdo / Olmpic park Hotel / CAPITAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ห้า เกาหลี - กรุงเทพฯ
09.20 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ LJ 001 ** บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน
13.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  ************************************************* 

รายการทัวร์รวม

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ  กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว / ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ // ค่าที่พักในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุ  ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ  ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี / ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2 USD ต่อคนต่อวัน / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, รวมถึงค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
การสำรองที่นั่ง
ชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งจะคำนึงถึงความสะดวกและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และการไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย กรณีเดินทางตรงเทศกาลไม่สามารถเลื่อนตั๋วเครื่องบินในการเดินทางกลับได้ เนื่องจากเป็นราคาแบบเหมาจ่าย ซึ่งกำหนดทั้งวันไป และกลับไว้อย่างแน่นอนแล้ว
*** หมายเหตุ ***
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ฯ  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว....ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

 

สิ่งที่แนะนำให้นำไปด้วย

คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขการจอง เปลี่ยนแปลง และยกเลิก

ชื่อบริษัท

SEALINE TRAVEL Co., Ltd.


ที่อยู่

4/13 Sakdidech Rd,Wichit, Muang ภูเก็ต 83000

โทร / แฟกซ์

076243318,0899095552 / 076243127

อีเมล์

N/A

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โปรดตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รวมถึงประเภทใบอนุญาต วันที่อนุญาต และวันหมดอายุ

- N/A

วันที่ได้รับอนุญาต

-

เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย

N/A

การรับชำระเงิน

โทรจอง 084-4467171

จองเลย

*ราคาจะแสดงตามวันที่เลือกเท่านั้น
12 ปีขึ้นไป
อายุไม่เกิน 12 ปี
0-2 ปี