แพ็คเกจภูเก็ต โกลเด้นแลนด์ 4วัน 3คืน

Code HKT017 | by Nava Sun Co., Ltd. ติดต่อสอบถาม
4 วัน
เริ่มต้นจาก

ภูเก็ต

ออกเดินทางทุกวัน
12:0 - 12:0 น.
จองแล้ว 0 คน

กิจกรรม

เรือ, พายคายัค แคนูในทะเล, ประวัติศาสตร์, ดำน้ำแบบสนอร์เกิล, ชมศาสนสถาน, ชมวิวทิวทัศน์ทางเรือ, ชมวิวทิวทัศน์ทางบก, กิจกรรมชายหาด

วันแรก : รถรับจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่ง เที่ยวรอบเกาะภูเก็ต 5ชม. วันที่สอง : นำเที่ยวเกาะเฮ เกาะราชา วันที่สาม : นำเที่ยวเกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก วันที่สี่ : เที่ยวอ่าวพังงา พายแคนู นำส่งสนามบิน

จำนวนผู้เดินทาง

2 - 40

จองล่วงหน้า

24 ชั่วโมง

ประเภท

เดย์ทริป

การเดินทาง

รถ, เรือ

ไกด์

ไทย - อังกฤษ

ตารางการเดินทาง

วันแรก ชมแหล่งวัฒนธรรมเมืองเก่า ซิตี้ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต  ย่านเมืองเก่า  วัดฉลอง  แหลมพรมเทพ
ช่วงเช้า/บ่าย เดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต พนักงานชูป้ายชื่อของท่านรอรับที่ประตูทางออกผู้โดยสาร นั่งรถชมทัศนียภาพเกาะภูเก็ตระหว่างการเดินทาง แวะวัดพระทอง อนุสาวรีย์สองวีรสตรี ย่านเมืองเก่าภูเก็ต แวะช้อปปิ้งร้านของที่ระลึก มุกภูเก็ต ผ้าบา-ติก แวะเยี่ยมชมและนมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง และสัมผัสบรรยากาศบรรยากาศจุดชมวิวสามหาด และแหลมพรหมเทพ

เข้าเช็คอินที่โรงแรมไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า*
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

   
วันที่สอง  โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา โดยเรือเร็ว  
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.30 น.  รถรับจากโรงแรม (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่ที่ตั้งของโรงแรมที่คุณพัก)
09.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือฉลอง เช็คอินก่อนออกเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 น. ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท ซีวอล์กเกอร์ (กิจกรรมนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.45 น. ออกเดินทางต่อไปยังเกาะรายา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง บริเวณอ่าวปะตก หรือ อ่าวคนแก่ (ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและคลื่นลมทะเล) สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง  ตื่นตาตื่นใจ กับปะการังหลากสีสัน ปลานานาชนิด และชีวิตได้ทะเลหลากหลายชนิด หรือเลือกพักผ่อน ก่อนเตรียมตัวกลับท่าเรือ
16.00 น. เดินทางกลับท่าเรือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เดินทางกลับที่พัก
17.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระ
   
วันที่สาม  โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก โดยเรือเร็ว 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น.  รถรับจากโรงแรม เดินทางสู่ท่านเทียบเรือ เพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี
09.00 น.  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่อ่าวมาหยา ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง เดอะบีช สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือจะเลือกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เดินทางเที่ยวชมอ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเล๊ะ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่การดำผิวน้ำชมปะการัง ท่านสามารถเพลิดเพลินไปความงามของปะการังมากมายหลากหลายชนิด เดินทางถึงอ่าวลิง ชมฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะ ที่จะออกมาทักทายกลุ่มนักท่องเที่ยว
12.15 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ในภัตตาคารของโรงแรมบนเกาะพีพีดอน
14.30 น.  มุ่งหน้าสู่เกาะไข่นอก เพื่อสนุกไปกับการเล่นน้ำ หรือพักผ่อนบนชายหาด แวะเกาะไข่ในเพื่อดำผิวน้ำชมปะการัง
เดินทางกลับท่าเรือ
16.15 น.  ถึงท่าเรือ นำท่านส่งโรงแรมที่พักโดยรถตู้ปรับอากาศ
17.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระ
   
วันที่สี่  โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา พายเรือแคนู โดยเรือหาง นำส่งสนามบิน 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
*เช็คเอาท์จากที่พัก โปรดนำสัมภาระติดตัวไปด้วย
10.00 น. รถรับเพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ แวะนมัสการพระพุทธไสยาชน์ ในถ้ำแก้ว ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา ให้อาหารลิงภูเขาที่อาศัยอยู่เหนือถ้ำ
12.30 น. ออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือสุรกุล สู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ผ่านเขาหมาจู เขาเขียน เขานมสาว ล่องเรือยางแบบซีแคนนูชมถ้ำลอด ศึกษาชีวิตธรรมชาติในทะเล (ไกด์พายเรือบริการ) ชมเขาตะปู สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ จนเป็นที่มาของชื่อที่เป็นที่รูจักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก "เจมส์บอนด์ 007" และชมความอัศจรรย์ของภูผาหน้าเรียบ "เขาพิงกัน"
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะปันหยี พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 น. เลือกชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นเมือง หรือเลือกช้อปปิ้งของฝากจากแหล่งผลิตสินค้าทะเล
16.00 น. ดินทางกลับสูท่าเรือ รถรอรับท่านนำส่งสนามบิน
17.00 น. ถึงสนามบิน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

รายการทัวร์รวม

• รถรับส่งจากสนามบิน/สถานีขนส่ง - โรงแรมที่พัก
• ห้องพัก 4วัน 3คืน (พร้อมอาหารเช้า)
• โปรแกรมทัวร์รอบเกาะภูเก็ต 5ชม.
• โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ เกาะราชา โดยเรือเร็ว
• โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ โดยเรือเร็ว
• โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา พายแคนู โดยเรือหาง 
• ประกันภัยนักท่องเที่ยว (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

สิ่งที่แนะนำให้นำไปด้วย

เพื่อความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ก่อนออกทริปทางทะเล เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ติดไปด้วย - ผ้าขนหนู - ชุดเล่นน้ำสบายๆ - ครีมกันแดด - แว่นตา / หมวกกันแดด - ยาประจำตัว (ถ้ามี)

คำแนะนำเพิ่มเติม

-

ข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขการจอง เปลี่ยนแปลง และยกเลิก

-

ชื่อบริษัท

Nava Sun Co., Ltd.


ที่อยู่

305/5 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง กระบี่ 81000

โทร / แฟกซ์

0897345777 / 052001501

อีเมล์

N/A

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

โปรดตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รวมถึงประเภทใบอนุญาต วันที่อนุญาต และวันหมดอายุ

32 - 0255N/A

วันที่ได้รับอนุญาต

22/07/2017 - 22/07/2019

เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย

N/A

การรับชำระเงิน

โทรจอง 084-4467171

จองเลย

*ราคาจะแสดงตามวันที่เลือกเท่านั้น
12 ปีขึ้นไป
อายุไม่เกิน 12 ปี
0-2 ปี