ชลบุรีอัลคาซาร์ คาบาเรต์

จัดการแสดงคาบาเร่ต์โดยนักแสดงชายล้วน ด้วยฉากแสงสีเสียงอันตระการตา ตั้งอยู่ที่ 78/14 ถนนพัทยาสาย 2 เปิดให้เข้าชมทุกวัน ๆ ละ 3 รอบ คือ เวลา 18.30 น. 20.00 น. และ 21.30 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 250 VIP 350 บาท ชาวต่างประเทศ 500 VIP 600 บาท โทร. 0 3841 0225-7, 0 3842 8746 website : www.alcazar-pattaya.com   http://www.alcazarpattaya.com email : pr@alcazar-pattaya.com 

 
 
 

 

รายการทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

 
โรงแรมพร้อมเกาะล้านและอัลคาซ่าโชว์ พัทยาราคาประหยัด
โรงแรม 2 วัน 1 คืน เกาะล้าน 1 วันพร้อมอาหารเที่ยง และอัลค่าซ่าพร้อมเครื่องดิ่ม 1 รอบ