พังงาเกาะตาชัย

หนึ่งในบริวารของหมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการประกาศให้เป็นเกาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยมีพระราชกฤษฏีการขยายเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในท้องที่ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เกาะตาชัยแห่งนี้ นับได้ว่า ยังคงมีความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติทั้งทางทะเลและทางบก ประกอบด้วยหาดทรายขาวสะอาด ความยาวประมาณ 800 เมตร ซึ่งจากคำบอกเล่าของมัคคุเทศก์กิติมาศักดิ์ ว่า ที่นี่ เปรียบได้กับเกาะสิมิลัน เมือ 20 ปีที่แล้ว ที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติทางทะเลและยังคงความเป็นส่วนตัวไว้มากที่สุด อีกทั้งความโดดเด่นและความเป็นหนึ่งเดียวของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่สามารถพบเห็นปูไก่เป็นจำนวนมาก ปูเสฉวนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ทางทะเลได้อย่างแท้จริง และหอยมรกต ซึ่งสามรถพบเห็นได้ที่นี่ เกาะตาชัย ที่เดียวในโลก อีกทั้งยังได้รับพระราชทานนาม หอยมรกต จากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาอีกด้วย สำหรับการดำน้ำ ที่นี่นับได้ว่าเป็นเกาะที่สำคัญในการดำน้ำลึกที่มีคุณภาพสูงสุดของประเทศไทย และสำหรับการดำน้ำตื้นก็สามารถสัมผัสกับความสมบูรณ์และความงามของปะการัง ปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลานีโม ปลาการ์ตูนชนิดต่างๆ ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว หรือหากโชคดี ก็จะได้พบเห็นปลาฉลามวาฬ และเต่าทะเล อีกด้วย เรียบเรียงโดย น.ส.สุดารัตน์ ปรีชาวัฒนกูล วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553