Nava Sun Co., Ltd.
ที่เที่ยว ทัวร์
  ˹á ç ѵö User Password ǹͧСͺTour Operator ǹ᷹˹Travel Agent

กาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์

อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เขื่อนศรีนครินทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร บนทางหลวงสาย 3199 (กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์) ทางเขื่อนมีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 0 2436 6046-8 รานอาหารเรือล่อง โทร. 0 3457 4001 ต่อ 2455, 2457 
 

 

รายการทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ + เขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติเอราวัณเป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ พร้อมทั้งท่องเที่ยวบนเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีธรรมชาติอันสวยงาม
 
úѭ䫵: ˹á    ͧͧԹ  ç    öкԡ  ʻآҾ
 
© Copyright 2018. All rights reserved. jointticket.com Low cost, High Quality